RegulaminI. Informacje o Galerii Sztuki

Sklep internetowy Oficyna graficzna, działa pod adresem www.oficyna-graficzna.pl i prowadzony jest przez operatora firmę P&A Paweł Kajfasz, Skierdy ul. Puszczyka 40, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, o numerze NIP 839-298-65-71, o numerze REGON 146320958. Adres do korespondencji: Oficyna-graficzna, P&A Paweł Kajfasz, Rynek - Ratusz 20/22 m.5
50-101 Wrocław, Polska.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu P&A Paweł Kajfasz zwany jest dalej "Oficyna-graficzna".

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Galeria Sztuki oficyna-graficzna.pl zwany jest dalej Sklepem

II. Strony transakcji

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Klientem”).

 • Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest P&A Paweł Kajfasz

 • Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców, co najwyżej pięciu (5) takich samych lub podobnych Produktów.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 • P&A Paweł Kajfasz będący operatorem sklepu internetowego www.oficyna-graficzna.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

 • Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 • Operator przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Operator w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

 • Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 • Klient zapisując się na newsletter sklepu internetowego www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest P&A Paweł Kajfasz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 • Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera sklepu internetowego www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz

 • Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie - Polityka prywatności

IV. Produkty

 • Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).

 • Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.

 • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 • Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

 • Operator może odstąpić od umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny u producentów bądź dystrybutorów Operatora. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym, iż zostaną mu zwrócone wszelkie dokonane przez Klienta płatności.

V. Ceny

 • Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz podawane są w polskich złotych (PLN).

 • Ceny podawane przez Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma Paweł Kajfasz zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie

 • Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu, bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 • Zamówienia w Sklepie Internetowym Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest P&A Paweł Kajfasz można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 6640405090, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 • Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz.

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz, bądź u producentów lub dystrybutorów. Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz może odstąpić od realizacji zamówienia.

 • Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest P&A Paweł Kajfasz nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w zakładce pomoc.

VII. Płatność

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:

  • GOTÓWKĄ, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 5000 zł brutto),

  • KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis Dotpay (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów),

  • Płatnością ratalną: Alior Bank S.A. lub Santander Bank

VIII. Dostawa i odbiór

 • Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce.

 • Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna.

 • Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce.

 • Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.

 • Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.

 • W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

 • Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

 • Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale Zwroty.

 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Operatorowi P&A Paweł Kajfasz zakupione produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: zwroty@oficyna-graficzna.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma od Sklepu Internetowego numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.

 • W celu dopełnienia obowiązków podatkowych, Sklep Internetowy dostarczy Klientowi do podpisania fakturę korygującą. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

 • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla konsumenta.

 • Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia, bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość firmy P&A Paweł Kajfasz , zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych firmy P&A Paweł Kajfasz lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa firmy P&A Paweł Kajfasz . Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy www.oficyna-graficzna.pl, którego operatorem jest firma P&A Paweł Kajfasz.